Vi vil meget gerne undgå ventetid. Det
generer både os og jer som brugere af lægehuset. Vi kan desværre ikke helt
undgå ventetid. Det skyldes:

 • Nogle konsultationer er vi nødt til
  at bruge mere tid på end forventet, hvis problemet viser sig at være
  alvorligere end først antaget
 • Vi er forpligtede til at tilse
  akutte patienter og især akut syge børn har en vis fortrinsret -det håber vi at
  alle har en forståelse for.
 • Nogle gange skal vi hjælpe en
  kollega med at løse e problemstilling

Hvis du har ventet mere end 20-25 minutter
er du velkommen til at kontakte personalet. Vi forsøger at orientere i
venteværelset, hvis der forekommer større forsinkelser.

Du kan selv være med til at nedbringe
ventetiden:

 • Vær forberedt på, hvad du vil tale
  med lægen om, og fortæl det til lægen fra starten af konsultationen.
 • Forvent ikke at vi kan løse 4 eller
  5 forskellige helbredsproblemer på en enkelt konsultation.
 • Del dine problemer op i mindre
  dele.