Hos Lægerne ved Banegården foregår tidsbestilling efter modellen

”Tid samme dag”.

Hvad er ‘Tid samme dag’?

Ring mellem kl.8 – 9 og få tid hos din læge samme dag! Alle øvrige henvendelser ring mellem kl.9.30 – 11.30. For mange patienter lyder det måske næsten for godt til at være sandt. Booking systemet ‘Tid samme dag’ bygger på princippet om, at du som patient kan få en tid hos din alment praktiserende læge samme dag, som du henvender dig til lægen. Uanset om det handler om nytilkomne eller “gamle” helbredsproblemer – du vil få tilbudt en tid den samme dag, som du henvender dig. Du skal dog fortsat forudbestille en tid til en række mere omfattende konsultationer. Det gælder for eksempel børne- og graviditetsundersøgelser, kontroller for kroniske sygdomme og konsultationer med tolk. Konceptet har sin oprindelse i Californien, og er siden 2011 i stigende grad taget i brug i lægehuse i Danmark. Vi indførte konceptet i april 2016, da vi åbnede vores nye praksis-klinik Lægerne ved Banegården. Dengang var vi blandt “first movers” i Danmark. Grunden til at vi gik væk fra den traditionelle tidsbestilling, var et ønske om at øge tilgængeligheden, afskaffe ventetid og få bedre tid og ressourcer til at løse opgaverne i praksis, alt imens lægemanglen havde bidt sig fast i Tinglev. Vi har gennem de seneste 5 år samlet en del erfaring med konceptet. Vi oplever, at patienterne generelt er glade for ordningen. Men der er også nogen, der synes, det er ‘bøvlet’ ikke at kunne booke frem i tiden, hvis de for eksempel bor langt væk, eller skal afstemme lægebesøget med andre. Vi satser således på at modificere systemet med den fornødne smidighed. Tag derfor fat i os, hvis du oplever problemer.