Når kommunen ønsker en attest sender de besked til dig og en
anmodning til lægehuset herom.

Du skal sørge for at reservere tid i god tid. Attestarbejdet
foregår på en planlagt tid.

Attesten betales af kommunen.

Ved større attester (LÆ 265, LÆ 145 eller LÆ 135) beder vi
dig udfylde nedenstående skema FØR du kommer (Kan der laves link til et
worddokument med nedenstående tekst?)

Kommunen har bedt os lave en generel helbredsattest/specifik
helbredsattest/ lægeattest til rehabiliteringsteam om dig.

Det er en omfattende vurdering af dig og din
helbredstilstand og deres betydning for din livssituation og din arbejdsevne.

Forud for konsultationen vil vi bede dig forberede dig ved
at gennemlæse og besvare nedenstående spørgsmål. Skriv meget gerne dine svar
ned og medbring dem til konsultationen: