De fleste sundhedsproblemer kan løses hos
din praktiserende læge. Derfor er det altid det første sted du skal henvende
dig med dit sundhedproblem. Hvis vi vurderer, at dit problem bedre kan løses
hos en speciallæge eller på sygehuset, henviser 
vi dig til dem. Sådan kan vi sørge for at speciallæger og sygehuse
bruges til det, de er bedst til og samtidig undgår vi, at sundhedsudgifterne og
ventelisterne stiger yderligere.

Som gruppe-1 patient kan du derfor som
udgangspunkt ikke ”bede om en henvisning”. Det er lægen som afgør, om der er
grund til at henvise og det kræver i første omgang en undersøgelse i lægehuset.

Derfor kan det heller ikke foregå via
telefonen eller personalet.

Det samme gælder for henvisning til
psykolog eller fysioterapeut.

Fornyelse af henvisning foregår også
udelukkende efter forudgående konsultation.

Hvis du ønsker direkte adgang til
speciallæger, bør du tilmelde dig hos kommunen som gruppe-2- patient, men det
vil medføre at du selv skal betale en del af udgifterne både ved konsultation
hos os og hos speciallægen.