Helle Martin Jack:
Er ikke i klinikken om onsdagen.

Marie Werngreen:
Er ikke i klinikken om tirsdagen og om torsdagen.

.