Vi gør opmærksom på, at klinikken modtager Dankort og Mastercard.

Motorattest/kørekortsattest (kronisk syge)
– husk at medbringe evt. briller/ kontaktlinser/ høreapparat
kr. 750,-
Motorattest/kørekortsattest
– husk at medbringe evt. briller/ kontaktlinser/ høreapparat
kr. 600,-
Mulighedserklæring ”sygemelding” (efter udfyldelse hos arbejdsgiver kr. 600,-
Sygemelding/frihåndsattest/ varighedserklæring til arbejdsgiver kr. 750,-
Ansøgning om parkeringskort/invalideskilt kr. 500,-
Lægeattetst til studierejse (f.eks. USA, dertil kommer evt. vaccinationer og evt. blodprøver) kr. 2000,-
Dykkerattest, alm. kr. 1500,-
Dykkerattest, udvidet kr. 1500,-
Lægelig udtalelse (f.eks. rejseafbud, sport, graviditet) kr. 500,- eller pr. påbegyndt kvarter efter medgået tid
Lægelig udtalelse (privat fysioterapihenvisning, sundhedsforsikring) kr. 500,-eller pr. påbegyndt kvarter efter medgået tid
Ansøgning om medicintilskud **(enkelttilskud) kr. 500,- pr. påbegyndt kvarter
Øvrige attester afregnes efter tidstakst kr. 500,- pr. påbegyndt kvarter
Manglende returnering af udlånt blodtryksapparat inden 14 dage Kostpris: kr. 1000,-
Manglende returnering af udlånte krykker og lignende inden 14 dage Kostpris for det udlånte+ gebyr kr. 200,-
 Influenza vacc. kr. 200,-
+ Vaccinationsgebyr 250 ,- kr.