Vores lægehus har eksisteret siden april
2016, hvor vi flyttede ind i Tinglevs gamle posthus.

Vi startede i en tid med lægemangel og
fordi vores vision er at sørge for god lægehjælp til alle, der har brug for
det, har vi sørget for opkvalificering af vores dygtige personale, så de kan
hjælpe til med en del af de ting, som lægerne før har lavet. Således vil du hos
os opleve at rutinemæssige kontroller af sukkersyge og KOL foregår hos
sygeplejersken, ligesom det som regel vil være sygeplejersken, som ser på sår
eller laver screeningsundersøgelsen for livmoderhalskræft.

Vi deltager i uddannelse af læger. Både
dem, der skal have en klinisk basisuddannelse førend de starter på
speciallægeuddannelsen og dem, som er i gang med uddannelsen til speciallæge i
almen medicin.

Derfor vil du kunne møde skiftende
uddannelseslæger i vores lægehus, som er forskellige steder i deres uddannelse.

Fælles for dem alle er, at de er
færdiguddannede fra universitetets medicinstudium og dagligt superviseres af
speciallægerne i klinikken.

Vi arbejder hele tiden på at være et godt
lægehus.

Derfor tager vi regelmæssigt på kurser for
at holde os fagligt opdateret, deltager i kvalitetssikringsarbejdet via
klyngearbejdet i Aabenraas lægeklynge, og vi justerer løbende på vores
arbejdsgange.

Vi hører gerne fra vores patienter, hvis
der er ting I sætter særligt pris på, eller hvis I har forslag til
forbedringer. Vi har en postkasse til ros og ris i vores venteværelse.

Fordi vi behandler de sygeste først vil
der fra tid til anden kunne opstå ventetid. Vi gør alt hvad vi kan for at
overholde aftalte konsultationstider, men indimellem er der konsultationer, som
tager længere tid en beregnet og så vil der opstå ventetid.

Husk på, at det en dag kan være dig, der
har brug for den ekstra tid.